Ishonch telefonlari
11-99 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi jami 1249 (86.62%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 37.45%

Mobil aloqa xizmati 18.59%

Internet xizmati 30.58%

2-Pochta masalasi jami 35 (2.43%) jumladan

Pochta va aliment 2.36%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0.07%

3-Turli masalalar jami65 (4.51%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 1.73%

Ta'lim masalasi 0.21%

Takliflar 0.28%

Mehnat va bandlik masalasi 0.76%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0.49%

AKT masalasi 1.04%

Boshqa masalalarga oid jami 93 (6.45%)