Ishonch telefonlari
11-99 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi jami 404 (84.87%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 36.13%

Mobil aloqa xizmati 21.01%

Internet xizmati 27.73%

2-Pochta masalasi jami 10 (2.1%) jumladan

Pochta va aliment 2.1%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0%

3-Turli masalalar jami25 (5.25%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 0.42%

Ta'lim masalasi 0.42%

Takliflar 0.42%

Mehnat va bandlik masalasi 1.05%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 1.05%

AKT masalasi 1.89%

Boshqa masalalarga oid jami 37 (7.77%)