Ishonch telefonlari
11-99 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi jami 1547 (86.04%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 36.04%

Mobil aloqa xizmati 18.3%

Internet xizmati 31.7%

2-Pochta masalasi jami 50 (2.78%) jumladan

Pochta va aliment 2.73%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0.06%

3-Turli masalalar jami81 (4.51%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 1.78%

Ta'lim masalasi 0.17%

Takliflar 0.22%

Mehnat va bandlik masalasi 0.67%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0.44%

AKT masalasi 1.22%

Boshqa masalalarga oid jami 120 (6.67%)