Ishonch telefonlari
11-99 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi jami 864 (87.63%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 36.21%

Mobil aloqa xizmati 19.27%

Internet xizmati 32.15%

2-Pochta masalasi jami 16 (1.62%) jumladan

Pochta va aliment 1.62%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0%

3-Turli masalalar jami40 (4.06%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 0.81%

Ta'lim masalasi 0.3%

Takliflar 0.2%

Mehnat va bandlik masalasi 0.71%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0.61%

AKT masalasi 1.42%

Boshqa masalalarga oid jami 66 (6.69%)