Ishonch telefonlari
11-44
Batafsil

1-Telekommunikatsiya masalasi , jami 240 (80.27%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 34.11%

Mobil aloqa xizmati 14.38%

Internet xizmati 31.77%

2-Pochta masalasi , jami 14 (4.68%) jumladan

Pochta va aliment 4.68%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0%

3-Turli masalalar , jami 32 (10.7%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 5.35%

Ta'lim masalasi 0.67%

Takliflar 2.68%

Mehnat va bandlik masalasi 2.01%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0%

AKT masalasi 0%

Boshqa masalalarga oid , jami 13 (4.35%)

Respublika bo'yicha top 5 murojaatlar
Respublika miqyosida murojaatlar
Joriy yil uchun
Joriy yil uchun
Murojaatlarning viloyatlar bo'yicha foiz kesimi