Ishonch telefonlari
11-44 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi jami 240 (79.73%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 33.89%

Mobil aloqa xizmati 14.29%

Internet xizmati 31.56%

2-Pochta masalasi jami 14 (4.65%) jumladan

Pochta va aliment 4.65%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0%

3-Turli masalalar jami32 (10.63%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 5.32%

Ta'lim masalasi 0.66%

Takliflar 2.66%

Mehnat va bandlik masalasi 1.99%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0%

AKT masalasi 0%

Boshqa masalalarga oid jami 15 (4.98%)