Ishonch telefonlari
0-800-200-41-07 11-44
Batafsil

1-Telekommunikatsiya masalasi , jami 74 (71.84%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 19.42%

Mobil aloqa xizmati 21.36%

Internet xizmati 31.07%

2-Pochta masalasi , jami 2 (1.94%) jumladan

Pochta va aliment 1.94%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0%

3-Turli masalalar , jami 23 (22.33%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 8.74%

Ta'lim masalasi 1.94%

Takliflar 2.91%

Mehnat va bandlik masalasi 4.85%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0%

AKT masalasi 3.88%

Boshqa masalalarga oid , jami 4 (3.88%)

Respublika bo'yicha top 5 murojaatlar
Respublika miqyosida murojaatlar
Joriy yil uchun